Barn i bil

Säkerhetsbutiken grundades 1974 som AB Akta. Butiken har funnits på Fleminggatan i alla år, numera i stora lokaler på Fleminggatan 67. Under tiden butiken har funnits har antalet barn som omkommer som passagerare i fordon minska från ca 25 om året (på 70 talet) till dagens siffra, ca 3 barn omkommer årligen som passagerare i bil. Under 2015 var siffran 1 barn.

Detta hänger sammans med att fordonen blivit bättre men framförallt med användningen av godkända babyskydd, bilbarnstolar och bältesstolar. Vår butik har medverkat sedan start i spridningen av produkterna, men kanske ännu viktigare, i arbetet med standard och produktutveckliingen. De moderna babyskydden lanserades från vår butik. Butiken var också först med bilbarnstolar som monterades utan att man måste borra i bilens plåt (!) och först med stolar godkända för bruk i baksätet. Arbetet med ISOFIX tog sin start i vår butik, och vår personal har medverkat i framtagningen av den standarden sedan dag 1. 

Varför är denna historia viktig för dagens föräldrar? Vi möter föräldrar dagligen som till varje pris vill hitta den säkraste bilbarnstolen. De jagar på nätet och hittar många uppgifter. De försöker läsa tester och lista ut vilken stol som är säkrast.

Vårt budskap till föräldrarna är att historien visar att den säkraste bilbarnstolen är en bakåtvänd bilbarnstol som passar barnet och familjen. Det hjälps inte om den produkt man läst om är så stor att den inte går att använda i den aktuella platsen i den aktuella bilen. Eller om barnet är så stort att stolen blir utväxt vid två års ålder. Stolar är alla säkra, men bilar och barn är mycket olika, och allt måste faktiskt passa ihop för att ditt barn ska få optimalt skydd.

Det finns alltså stora skillnader mellan bilbarnstolar, men inte i fråga om säkerhet. Moderna bakåtvända stolar ger alla en skyddsgrad för barnet som är minst dubbelt så bra som de bästa framåtvända skydden. Vår långa historia har lärt oss att det inte är viktigt just vilken bilbarnstol man valt för att få bästa skyddet. Men valet är mycket viktigt för att få god komfort, enkel hantering och lång användningstid. Vi vet också att alla stolar har många fördelar och nackdelar, och det är det vi försöker nu redovisa i vår presentation av stolarna på våra sidor.

Antal/sida